h-индекс, не Хирш индексі — 2005 жылы Хорхе Хирш ғылыми өнімділікті бағалау үшін ұсынған ғылыми-метрикалық көрсеткіш. Индекс мына формула бойынша еңбектер дәйексөздерінің келтірілуін тарату негізінде есептеледі:

Ғалымның (ғылыми ұжым) h индексі бар, егер оның Np мақалаларынан h әрқайсысы кемінде  h рет дәйексөз ретінде келтірілетін болса, ал қалған мақалалардың (Np — h) әрқайсысы  h реттен артық емес дәйексөз ретінде келтірілетін болса.

Журналдың импакт-факторы – бір мақала дәйексөздерінің орташа келтірілуі. Мына формула бойынша есептеледі:

Алдыңғы екі жыл бойы мақалалардың жалпы санына қарай есепті жылы мақалалардың дәйексөздерін келтіру мөлшерінің арақатынасы.